privacy policy

POLITIKA privatnosti i upotrebe kolačića kompanije IKO SALES INTERNATIONAL NV

Ko smo mi?

Mi smo IKO Sales International NV. Imamo registrovanu kancelariju u Hamu, a primarno mesto poslovanja nam je na adresi Truibroek 74, 3945 Ham, Belgija. Registrovani smo u Privrednoj komori opštine Haselt pod brojem 46.369.

U okviru svojih delatnosti prikupljamo, čuvamo, otkrivamo i/ili na neki drugi način obrađujemo lične podatke. U skladu sa primenljivim zakonskim propisima o zaštiti podataka o ličnosti i privatnosti, kvalifikujemo se kao kontrolor u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo.

Znamo da vam je privatnost važna

Poštujemo vaše pravo na privatnost i nastojimo da zaštitimo vaše lične podatke u skladu sa primenljivim zakonskim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, konkretno sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti („GDPR“) i nacionalnim zakonskim propisima za njenu primenu.

U ovoj Politici privatnosti ističemo na koji način prikupljamo lične podatke, kako i u koje svrhe možemo da ih koristimo i kome možemo da otkrijemo lične podatke. Osim toga, ova Politika privatnosti sadrži važne informacije o vašim pravima u vezi sa obradom ličnih podataka. Zato preporučujemo da vrlo pažljivo pročitate Politiku privatnosti.

Možda ćemo s vremena na vreme morati da menjamo ovu Politiku privatnosti. Najnovija verzija Politike privatnosti je dostupna na našem veb-sajtu www.iko.be. Preporučujemo da redovno pregledate ovu Politiku privatnosti. Možete i da nam zatražite da vam pošaljemo kopiju najnovije verzije Politike privatnosti.

Pažnja: Korišćenjem vašeg veb-sajta i deljenjem ličnih podataka sa nama potvrđujete da ste obavešteni o obradi svojih ličnih podataka na način opisan u ovoj Politici privatnosti.

Napomena: Ovo ne sačinjava vaš „pristanak“ na obradu ličnih podataka. Lične podatke ne obrađujemo na osnovu vašeg pristanka, osim ako to nije posebno naglašeno.

Čije lične podatke prikupljamo?

U okviru svojih usluga možemo da prikupljamo lične podatke u vezi sa našim klijentima ili posetiocima našeg veb-sajta.

Kako prikupljamo lične podatke koji se odnose na vas?

Informacije o vama možemo da prikupljamo na različite načine:

 • direktno od vas, na primer u razgovorima o prodaji;
 • direktno od vas kada posetite naš veb-sajt www.iko.be, što može da obuhvata informacije koje nam dostavljate putem kontakt-formi na tom veb-sajtu ili pretplate na bilten;
 • od trećih strana, na primer lični podaci koji su u vezi sa subjektima podataka prikupljaju se putem kolačića ili kolačića trećih strana;
 • na drugi način, na primer kada posetite veb-sajt www.iko.be pomoću kolačića.

Koje lične podatke prikupljamo i u koje svrhe koristimo vaše lične podatke?

Prikupljamo sledeće informacije o vama i koristimo ih u sledeće svrhe:

Lični podaci: Svrha:
 • informacije za identifikaciju i kontakt (ime, adresa, broj telefona, e-adresa i drugi kontakt detalji)
 • administracija klijenata
 • administracija dobavljača
 • administracija osoblja i posrednika i upravljanje njima
 • za isporuku usluga ili proizvoda koje ste naručili
 • za administraciju plaćanja faktura i naplatu dugova
 • u marketinške svrhe
 • informacije o elektronskoj lokalizaciji
 
 • vaša IP adresa i ponašanje pri surfovanju
 • za poboljšanje naših usluga i njihovog kvaliteta
 • za zaštitu naše imovine, poslovanja i osoblja
 • u okviru moguće poslovne transakcije
 • za rešavanje sporova i obezbeđivanje naše pravne pozicije
 • za usklađivanje sa zakonskim obavezama
 • Možemo i da se pozovemo na informacije za identifikaciju i kontakt putem spoljnih baza podataka koje kupujemo i da kombinujemo te informacije sa podacima koje smo prikupili od vas, u cilju dobijanja kompletnih ili preciznih informacija.
 • za donošenje odluka o vašem izboru kao prodavca
 • za profilisanje

Za obradu vaših ličnih podataka kao što je navedeno iznad, u svrhu opisanu iznad, oslanjamo se na vaš pristanak. Naglašavamo da imate pravo da povučete pristanak u bilo kom trenutku. To možete da uradite tako što ćete nam poslati e-poruku sa zahtevom na residential.europe@iko.com.

Sa kim delimo vaše lične podatke?

U kontekstu gorenavedene svrhe, vaše lične podatke možemo da delimo sa trećim stranama kao što su dobavljači usluga koje koristimo (npr. dobavljači IT usluga ili marketinške agencije). Vaši lični podaci takođe mogu da se otkrivaju kompanijama sa kojima smo povezani.

Obezbedićemo da se, gde je relevantno, primenjuju zaštitne mere po ugovoru kako bi se osigurala zaštita ličnih podataka pri otkrivanju ličnih podataka trećoj strani. Na primer, sklapaćemo ugovore o obradi podataka sa relevantnim stranama (obezbeđujući ograničenja korišćenja ličnih podataka i obaveze u smislu zaštite i bezbednosti ličnih podataka).

Vaši lični podaci i/ili profili se neće iznajmljivati ni prodavati trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka.

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Lični podaci se neće čuvati duže nego što je neophodno u vezi sa svrhom u koju ih obrađujemo (svrha se odnosi na sve navedeno iznad u pasusu ‎5). Samo ako imamo zakonsku obavezu ili je to neophodno za zaštitu naših interesa u smislu sudskih postupaka (npr. u slučaju spora) lične podatke ćemo čuvati tokom dužeg perioda.

Konkretnije, primenjuju se sledeći periodi čuvanja:

Lični podaci: Period čuvanja:
 • informacije za identifikaciju i kontakt (ime, adresa, broj telefona, e-adresa i drugi kontakt detalji)
2 godine
 • informacije o elektronskoj lokalizaciji
2 godine
 • vaša IP adresa i ponašanje pri surfovanju
2 godine
 • možemo i da se pozovemo na informacije za identifikaciju i kontakt putem spoljnih baza podataka koje kupujemo i da kombinujemo te informacije sa podacima koje smo prikupili od vas, u cilju dobijanja kompletnih ili preciznih informacija.
2 godine

Kako štitimo vaše lične podatke?

Primenjivaćemo neophodne administrativne, tehničke i organizacione mere za obezbeđivanje nivoa bezbednosti prikladnog za specifične rizike koje smo prepoznali. Vaše lične podatke štitimo od uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima koji su preneti, sačuvani ili na neki drugi način obrađeni. Konkretnije, preduzećemo sledeće mere: SSL za transport podataka.

Osim toga, nastojimo da obezbedimo čuvanje tačnosti i ažurnosti ličnih podataka. U pogledu toga, od vas tražimo da nas obavestite o svim promenama ličnih podataka (npr. promeni kontakt podataka).

Koja su vaša prava i kako možete da ih primenjujete?

Imate pravo na:

 •  informacije o svojim ličnim podacima i pristupu tim podacima;
 • ispravke ličnih podataka;
 • brisanje ličnih podataka („pravo na zaboravljanje“);
 • ograničenje obrade ličnih podataka;
 • prigovor na obradu ličnih podataka;
 • dobijanje ličnih podataka u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i prenos ličnih podataka u drugu organizaciju.

Da biste pročitali više o ovim pravima i okolnostima pod kojima možete da ih koristite, naročito o pravu na prigovor, kliknite ovde: link

Napokon, imate pravo da uložite žalbu kod lokalnog nadležnog organa za zaštitu podataka o ličnosti u vezi sa našom obradom vaših ličnih podataka.

Korišćenje kolačića i dodatnih komponenti za društvene medije

Na svom veb-sajtu / u veb-aplikaciji koristimo određene kolačiće i dodatne komponente za društvene medije. Neki od njih su od suštinske važnosti za rad veb-sajta/veb-aplikacije, drugi vam pružaju bolje, brže i bezbednije korisničko iskustvo.

Kolačići su mali komadi podataka koji se čuvaju na računaru ili mobilnom uređaju putem pregledača. Na svom veb-sajtu / u veb-aplikaciji koristimo sledeće kolačiće:

Ime kolačića Period čuvanja Tip kolačića Svrha kolačića
has_js sesija Neophodan/tehnički kolačić Ovaj kolačić je neophodan za funkcionisanje veb-sajta/veb-aplikacije i omogućava vam da koristite njihov određeni deo. Na primer, on vam omogućava da se krećete među različitim delovima veb-sajta/veb-aplikacije, popunjavate obrasce itd. Ako odbijete ove kolačiće, određeni delovi veb-sajta/veb-aplikacije neće funkcionisati ili neće funkcionisati optimalno
 
collect
loc
sesija
13 months
Analitički kolačići[1] Ovaj kolačić vam omogućava da prepoznajete posetioce našeg veb-sajta/veb-aplikacije, da pratite broj posetilaca i da identifikujete način na koji se kreću. Ovo nam omogućava da poboljšavamo navigaciju korisnika i da obezbedimo da posetioci brže i lakše pronađu šta im treba
 
_dc_gtm_UA-#
_ga
_gid
sesija
2 years
sesija
Kolačići performansi Ovaj kolačić pribavlja informacije o načinu na koji posetioci koriste veb-sajt/veb-aplikaciju. Oni nam pomažu da razumemo kako posetioci stupaju u interakciju sa veb-sajtom/veb-aplikacijom, zašto se javljaju određene greške i omogućavaju nam da isprobamo nove funkcije. Ove informacije koristimo za poboljšanje korisničkog iskustva na veb-sajtu/veb-aplikaciji.
 
language 1 year Funkcionalni kolačići Ovaj kolačić olakšava funkcionisanje  veb-sajta/veb-aplikacije, čini ih prijatnijim za posetioce i obezbeđuje vam personalizovanije korisničko iskustvo. Na primer, ti kolačići mogu da upamte vaše željene postavke jezika.
__atuvc
__atuvs
_at.cww
ads/ga-audiences
at-lojson-cache-#
at-rand
bt2
ouid
uid
uvc
vc
xtc
13 months
sesija
Persistent
sesija
Persistent
Persistent
255 days
1 year
1 year
13 months
1 year
13 months
Kolačići za ciljanje/oglašavanje Veb-sajt/Veb-aplikacija koriste kolačiće za ciljanje radi praćenja statistike posetilaca i da bi vam slali personalizovane poruke, oglase i promocije.

[1] Imajte u vidu da Google analitika može da se koristi bez prethodnog pristanka korisnika veb-sajta, ali samo ako su ispunjeni određeni uslovi: (i) postoji ugovor o obradi podataka sa kompanijom Google, (ii) IP adresa korisnika veb-sajta je delimično redigovana, (iii) ne delite dodatne informacije sa kompanijom Google i (iv) ne koristite Google analitiku u kombinaciji sa drugim Google uslugama. Ako je to slučaj, morate da uključite ove informacije u ovaj pasus Politike privatnosti.

Osim toga, koristimo i dodatne komponente za društvene medije. One nam omogućavaju da vas prepoznamo na osnovu profila na društvenim medijima i da uvezemo određene podatke (kao što su podaci za identifikaciju i kontakt detalje ili slika profila). Pored toga, omogućavaju nam da koristimo dugmad za deljenje na društvenim medijima (LinkedIn, Twitter, Facebook). Više informacija u vezi sa ovim možete da pronađete u politici privatnosti usluge društvenih medija. Ako ne želite da uspostavite vezu sa svojim profilom na društvenim medijima, odjavite se pre korišćenja veb-sajta/veb-aplikacije.

Kako možete da upravljate tim kolačićima ili ih izbrišete?

Svi poznatiji internet pregledači nude opciju upravljanja kolačićima instaliranim na računaru ili mobilnom uređaju.

Ako ne želite da veb-sajt/veb-aplikacija postavljaju kolačiće na vaš računar/mobilni uređaj, možete lako da ih ograničite ili izbrišete prilagođavanjem postavki na mobilnom uređaju ili u pregledaču. Pored toga, možete da podesite postavke na mobilnom uređaju ili u pregledaču na takav način da dobijete obaveštenje svaki put kada dobijete kolačić na računar ili mobilni uređaj, pa možete da odlučite da li želite da prihvatite kolačić.

Imajte u vidu da pri onemogućavanju određenih kolačića koje koristimo postoji mogućnost da neki delovi veb-sajta/veb-aplikacije više ne funkcionišu ispravno i da više ne uživate u optimalnom korisničkom iskustvu.

Kontakt

Ako imate pitanja, komentara ili žalbe u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili našom obradom vaših ličnih podataka, slobodno nam se obratite običnom poštom na adresu IKO Sales International NV, Irid De Gheselle, Marketing Manager at Truibroek 74, 3945 Ham, Belgija ili pošaljite e-poruku na residential.europe@iko.com.

 

 


[1] Imajte u vidu da Google analitika može da se koristi bez prethodnog pristanka korisnika veb-sajta, ali samo ako su ispunjeni određeni uslovi: (i) postoji ugovor o obradi podataka sa kompanijom Google, (ii) IP adresa korisnika veb-sajta je delimično redigovana, (iii) ne delite dodatne informacije sa kompanijom Google i (iv) ne koristite Google analitiku u kombinaciji sa drugim Google uslugama. Ako je to slučaj, morate da uključite ove informacije u ovaj pasus Politike privatnosti.