Concept constructiv

IKO Shingles Thermo System
Thermo AD Roof Concept
Colour

Concept constructiv

alcătuit din:

  • amorsa Primer AD & șuruburi cu talere pentru acoperișurile cu suprafață din beton

  • membrană termoadeziva Armourbase Thermo AD

  • șindrilă IKO

 

Acest sistem constructiv IKO reprezintă o soluție estetică pentru acoperișurile cu pantă din:

  • OSB (pantă acoperiș min. 4° - max. 15°) 

  • beton (pantă acoperiș min. 4° - max. 45°)  

având ca și plus cromatic și estetic șindrila IKO.

Informații produs

Membrana Armourbase Thermo AD

Lungime 7,5 m
Lățime 1,0 m
Grosime 2,5 mm
Armătură Poliester armat
Partea superioară Polipropilenă nețesută / Folie detașabilă din polietilenă siliconată
Partea inferioară Folie detașabilă din polietilenă siliconată
Flexibilitate la termperatură scăzută NPD
Rezistență la tracțiune L/T 400/300 N/50 mm
Alungire la rupere L/T 35/35 %
Rezistența la sfâșiere L/T 120/120 N
Stabilitate dimensională -0,3 %
Performanța la foc exterior Class FROOF
Reacția la foc Class F
Impermeabilitatea la apă 60 kPa
Permeabilitatea la vapori 100000 µ
Rezistența la dezlipire a rosturilor la 180° cu șindrile APP 50 N
Rezistența la dezlipire a rosturilor la 90° pe suport din lemn 70 N

 

Primer AD

Aspect Lichid
Culoare Maro
Densitate la 20° C în kg/l 0,98 - 1,08
Timp de uscare superficială Aproximativ 20 min. (+20°C)
Timp de uscare în peliculă Aproximativ 90 min. (+20°C)
Reziduu uscat la 130° C 30% ±5
Consum 200 - 300 gr/m² în funcție de absorbția substratului din beton
Punct de inflamabilitate Neinflamabil
Ambalare 20L

 

Fixare mecanică

Caracteristic tehnice Șurub EFHD-63045 Taler de susținere DVP-EF-8040N
Diametru 6,3 mm 80 x 40 mm
Diametru orificiu - 6,5 mm
Lungime 45 mm -
Lungime filet 40 mm -
Tipul capului/tipul vârfului Hexalobular Torx T25 / Ricoh -
Conținut/ambalaj 1000 buc. 500 buc.

Soluția ideală pentru ...

  • Acoperișuri cu astereală din OSB și pantă cuprinsă între 4° - 15°: membrana Armourbase Thermo AD se aplică paralel cu streașina, fără fixări mecanice în zona de suprapunere.
  • Acoperișuri cu pantă din beton: aplicarea se face paralel cu streașina fără fixare mecanică dacă panta este cuprinsă între 4° și 15°. Pentru pante mai mari (>15°, max. 45°), aplicarea se face perpendicular pe linia de streașină, cu fixare mecanică obligatorie în zona de suprapunere (șuruburi cu talere de fixare).
  • Termoizolații peste substraturile din beton sau OSB cu panta acoperișului (min. 4°- max. 15°): Termoizolația trebuie să fie fixată mecanic de stratul suport, beton sau OSB, doar dacă panta acoperișului este cuprinsă între 4° și 15°. În astfel de situații, datorită aderenței limitate a membranei Armourbase Thermo AD la materialul termoizolant, membrana trebuie să fie fixată mecanic în dreptul suprapunerilor .
  • Renovarea acoperișurilor existente (cu pantă > 4°): doar daca stratul suport are suprafața netedă, este uscat, curat, impermeabil și nu prezintă fisuri sau desprinderi. Amorsa Primer AD și fixările mecanice sunt indispensabile pentru montajul membranei.

Cum se pune în opera conceptul constructiv termoadeziv IKO?

Aplicarea membranei pe astereală din OSB

Aplicați membrana paralel cu linia de streașină - suprapunerile verticale și orizontale trebuie să fie de min. 10 cm. Așezați rola de membrană Armourbase Themro AD pe poziție, după care o derulați prin  îndepărtarea foliei de protecție de pe fața inferioară a membranei. În zilele călduroase sau însorite membrana Armourbase Themro AD aderă rapid de astereală.

Pentru acoperișurile cu pantă între 4° - 15° nu este necesară fixarea mecanică în zona de suprapunere. Se recomandă fixarea mecanică corespunzătoare în vecinătatea coamei și a frontoanelor.

Asigurați-vă ca suprapunerile orizontale sau verticale ale membranei sunt de 10 cm și că ați îndepărtat folia de protecție și de pe zona de suprapunere. După aplicarea fiecărui rând de membrană folosiți o rolă de presare hidroizolații pentru a asigura coeziunea suprapunerilor.

Termoactivarea membranei Armourbase Thermo AD și implicit lipirea conformă de astereală pe întreaga suprafață a acoperișului se produce în momentul atacării membranei cu flacăra arzătorului torței de hidorizolații preliminar așezării plăcilor de șindrilă în masa de bitum fluid.

Aplicarea membranei pe acoperișurile din beton

Amorsați suprafața acoperișului din beton, folosind amorsa bituminoasă apoasă Primer AD. Planificați lucrările de amorsare astfel încât reprizele de ploaie, temperatura ambientului și a stratului suport să nu compromită amorsa și lucrările de pregătire a stratului suport.

Aplicați membrana paralel cu linia de streașină - suprapunerile verticale și orizontale trebuie să fie de min. 10 cm. Așezați rola de membrană Armourbase Thermo AD pe poziție, după care derulați îndepărtând folia de protecție de pe fața inferioară a membranei. Pentru acoperișurile cu pantă >15° dar <45°, membrana se poziționează perpendicular pe linia de streașină.

În zilele călduroase sau însorite, membrana Armourbase Thermo AD aderă rapid de suprafața acoperișului ce a fost în prealabil amorsată. În zilele cu temperaturi reduse dar >5°C puteți facilita aderența membranei de stratul suport folosind aer cald generat cu ajutorul unui pistol cu aer cald sau cu flacăra torței pentru hidroizolații.

Pentru acoperișurile din beton cu pantă între 4° și 15° nu este necesară fixarea mecanică a membranei Armourbase Thermo AD în zonele de suprapunere. Vă recomandăm să consultați reglementările locale de proiectare, exceuție și exploatare pentru a implementa soluțiile conforme specifice zonei și tipologiei proiectului. Pentru acoperișurile din beton cu pantă cuprinsă între 15° - 45°, fixarea mecanică este obligatorie. Fixarea mecanică se realizează folosind șuruburi de beton și talere de fixare. Este necesară pre-găurirea. Distanțele între șixări sunt de cca. 30 cm. Acordați atenția necesară tuturor fixărilor mecanice. Asigurați-vă că suprapunerile orizontale sau verticale ale membranei sunt de 10 cm, că ați îndepărtat folia de protecție și de pe zona de suprapunere și că fixările mecanice sunt realizate corect. După aplicarea fiecărui rând de membrană folosiți o rolă de presare hidroizolații pentru a vă asigura de coeziunea suprapunerilor.

Termoactivarea membranei Armourbase Thermo AD și implicit lipirea conformă se produce în momentul atacării membranei cu flacăra arzătorului torței de hidorizolații preliminar așezării plăcilor de șindrilă în masa de bitum fluid rezultată.

Aplicare "Armourbase Thermo AD" paralel cu linia de streașină pe acoperișuri din beton cu pantă (4°-15°)

Aplicare "Armourbase Thermo AD" perpendicular pe linia de streașină pe acoperișuri din beton cu pantă (15°-45°) folosind și fixări mecanice.

Pentru mai multe informații privitoare sistemului constructiv IKO cu membrană termoadezivă Armourbase Thermo AD.

Aplicarea șindrilelor bituminoase prin termosudură pe acoperișuri cu astereală din OSB sau beton

Aplicarea șindrilelor se face începând cu banda de pornire (confecționată prin decuparea părții vizibile a plăcilor de șindrilă). Atacați cu flacăra arzătorului exclusiv stratul superior al membranei Armourbase Thermo AD până când filmul de polipropilenă dispare și suprafața membranei devine o peliculă de bitum fierbinte.

Așezați plăcile de șindrilă în pelicula de bitum fierbinte, păstrând regula montajului în diagonală (tip scară). Dacă este necesar, ridicați plăcile de șindrilă cu ajutorul unei mistrii tip "limbă de pisică" și încălziți exclusiv membrana bituminoasă termoadezivă. Pentru asigurarea unei lipiri conforme asigurați-vă că și îmbinarea de capăt a șindrilelor este ușor încălzită.

Continuați montajul șindrilelor în diagonală, fără folosirea cuielor. Nu este necesară atacarea cu flacăra a zonei de îmbinare de capăt a șindrilelor, excesul de caldură putând deteriora plăcile de șindrilă. În cazul acestui sistem constructiv șindrilele au exclusiv rol decorativ, proprietățile hidroizolante sunt asigurate de membrana Armourbase Thermo AD. Pentru pantele <15° fixarea mecanică nu este necesară.

Membrana Armourbase Thermo AD asigură lipirea continuă, monolit, între stratul suport și șindrile.

Atacați cu flacăra exclusiv stratul superior al membranei Armourbase Thermo AD și lipiți șindrilele în masa de bitum fierbinte rezultată. Atenție; nu atacați cu flacăra șindrilele!

Aplicarea șindrilelor prin termosudură pe un acoperiș cu astereală din OSB și pantă cuprinsă între  și 15°

Aplicarea șindrilelor prin termosudură pe un acoperiș cu suprafața din beton și pantă cuprinsă între și 15°

Aplicarea șindrilelor prin termosudură pe pe un acoperiș cu suprafața din beton și pantă cuprinsă între 15° și 45°

Închiderile de coamă pe acoperișurile cu astereală din OSB

Pe liniile de închidere de coamă, membrana Armourbase Thermo AD este acoperită cu șindrilă. De aceea, plăcile de închidere de coamă se vor lipi cu mastic bituminos. 

Pentru asigurarea etanșeității tranzițiilor, piesa de ventilare coamă Armourvent Multi trebuie lipită folosind două cordoane continue de mastic bituminos IKO Shingle Stick  după care se fixează în cuie de astereală supraînălțată (vezi detaliile de mai jos). Plăcile de închidere de coamă vor fi aplicate cu ajutorul cuielor zincate lungi pentru asigurarea unei fixări conforme.

În situațiile speciale, atunci când termoizolația este poziționată între astereală și șindrile (acoperiș cald inversat) și panta acoperișului este cuprinsă între 4° și 15°, fixarea mecanică a membranei în zonele de suprapunere și în vecinătatea liniei de coamă este absolut necesară.
Cea mai recomandată soluție de finisare este aplicarea prin termosudură a șindrilelor din bitum modificat APP.

Pentru acoperișurile cu astereală din OSB și pantă cuprinsă între 4° și 15°, recomandăm realizarea unor supraînălțări din OSB înainte de montarea piesei de ventilare Armourvent Multi pe linia de coamă (panta minimă recomandată >12°). Aceste supraînălțări previn infiltrațiile de apă în acoperiș și facilitează o ventilare eficientă.

Realizarea închiderilor de coamă pe acoperișurile din beton

Peste îmbinările de capăt ale ultimelor rânduri de șindrilă ce încadrează liniile de coamă, aplicați bucăți de membrană Armourbase Thermo AD având o lățime de ~30 cm . Pentru finisare atacați cu flacăra arzătorului exclusiv membrana Armourbase Thermo AD și aplicați plăcile de închidere de coamă confecționate în prealabil din șindrilă. Datorită densității și masei termice a structurii din beton, ventilarea nu este necesară.