Properly nailing roof shingle

Odpowiednie i precyzyjne wbijanie gwoździ ma kluczowe znaczenie dla skutecznego montaży gontów bitumicznych

Gonty bitumiczne mogą być jednym z najprostszych w montażu materiałów dachowych, niemniej jednak wymagają również specjalistycznych i dokładnych zasad mocowania. Ważne jest, aby przybić gwoździe dekarskie w odpowiedniej ilości i miejscu, aby bezpiecznie umocować gont na swoim miejscu. Dokładne przybijanie gwoździ ma wpływ na właściwości gontów dachowych i jest również wymagane przez Międzynarodowy Kodeks Budowlany.

Właściwe gwoździe dekarskie

Podczas budowy dachu gwoździe dekarskie służą do zamocowywania gontów, montażu podkładu zapewniającego właściwości wodoodporne oraz montażu dachówek i obróbek metalowych. Dostępne są rozmaite rodzaje gwoździ dekarskich, w różnych rozmiarach, wykonane z różnych materiałów.

Gwóźdź dekarski powinien posiadać następujące minimalne wymiary: średnica trzonka gwoździa o wymiarach 2,7 mm, a średnica łba - 9,5 mm. Gwoździe dekarskie powinny mieć karbowany trzon aż po sam łeb; zapobiega to odskakiwaniu gwoździ, ich oderwaniu lub powstawaniu przecieków na dachu. Duży łeb gwoździa oraz grubszy trzon zapewniają lepszą przyczepność. Wszystkie gwoździe muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję; na przykład materiały ocynkowane za pomocą różnorodnych metod, aluminium, miedź lub stal nierdzewna.

Długość gwoździ

Gwoździe dekarskie powinny być wystarczającej długości, aby przeniknąć przez materiał dekarski oraz wniknąć na głębokość 19 mm w płytę OSB, zwarte drewno, sklejkę lub nierozwarstwiające się deskowanie, albo przez całą grubość deskowania, zależnie od tego, która wartość jest niższa. Aby ustalić długość gwoździa należy wziąć pod uwagę ilość warstw w goncie, grubość gontu, podbitkę oraz obróbki dekarskie (montowane na okapie, ścianach bocznych, w koszach, itp.).

W niektórych sytuacjach dopuszcza się korzystanie z gwoździ o mniejszej penetracji, powyżej eksponowanej podsufitki, pod warunkiem użycia dodatkowych gwoździ. Jest to typowe rozwiązanie dla domków ogrodowych, szop lub eksponowanych podsufitek, gdzie grubość desek pokryciowych wynosi 18-20 mm. Prosimy sprawdzić miejscowe prawo budowlane oraz odpowiednie rozporządzenia.

Niewłaściwa penetracja drewnianego podłoża dachu

 

Nieodpowiednie gwoździe

Właściwe umieszczenie w drewnianym podłożu dachu

Właściwe umieszczenie w drewnianym podłożu dachu

Należy używać gwoździ o długości 30 mm do montażu grubszych gontów, takich jak laminowane gonty Cambridge Xpress lub Cambridge Xtreme 9,5°. Na potrzeby wymiany poszycia dachowego (położenia gontów na starych gontach) lub montażu naroża i kalenicy należy korzystać z gwoździ o długości co najmniej 35 mm.

Ogólne zasady mocowania

Właściwe zamocowanie gontów jest kluczem do stabilnego dachu. Aby zadbać o właściwe rozmieszczenie gwoździ podczas montażu gontów należy:

 • Korzystać z gwoździ o właściwym rodzaju, rozmiarze, gatunku stali, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w instrukcji montażu.
 • Korzystać z gwoździ odpornych na rdzę.
 • Używać zalecanej ilości gwoździ w zależności od typu gontu
 • Rozmieszczać gwoździe zgodnie ze specyfikacją gontów.
 • Starannie wyrównać gonty przed rozpoczęciem wbijania gwoździ, celem zapobiegania odsłonięciu gwoździ znajdujących się poniżej.
 • Wbijać gwoździe starannie i prostopadle do gontów
 • Unikać rozrywania powierzchni gontów łbami gwoździ.
 • Unikać wbijania gwoździ w dziury po sękach lub pęknięcia na deskowaniu.
 • Bezzwłocznie poprawiać wszelkie niewłaściwie wbite gwoździe.
 • Zawsze wbijać gwoździe w gonty od jednej do drugiej strony, tak aby gont spoczywał płasko na dachu.
 • Przestrzegać instrukcji montażowych, odnośnie specjalnych procedur wbijania gwoździ na spadzistych dachach, w wietrznych rejonach oraz wszelkich pozostałych wymogów specjalnych.
 • Przestrzegać lokalnego prawa budowlanego.

 

Jeśli gwóźdź nie przejdzie właściwie przez deskowanie, i nie można go poprawnie wbić przez lekkie uderzenie, należy wtedy usunąć gwóźdź, zakleić otwór w goncie za pomocą kleju bitumicznego, a następnie wbić nowy gwóźdź w pobliżu. Jeśli to konieczne, należy wymienić cały gont.

 

 

Metoda wbijania gwoździ oraz właściwe ich rozmieszczenie

Prosimy zapoznać się z różnym rozmieszczeniem gwoździ na różnych rodzajach gontów. (Prosimy kliknąć na duże zdjęcie!)

Nailing location iko roof shingles
Rozmieszczenie gwoździ IKO przy nachyleniu dachu 15°-60°
Nailing location IKO roof shingles 60°-85°
Rozmieszczenie gwoździ IKO przy nachyleniu dachu 60°-85°
Nailing location IKO self-adhesive roof shingles 15°-60°
Rozmieszczenie gwoździ w gontach pełnoklejonych IKO przy nachyleniu dachu 15°-60°
Nailing location IKO self-adhesive roof shingles 60°-90°
Rozmieszczenie gwoździ w gontach pełnoklejonych IKO przy nachyleniu dachu 60°-90°
Nailing location IKO laminated roof shingles 9,5°-90°
Rozmieszczenie gwoździ w gontach laminowanych IKO

Użycie niewłaściwych gwoździ dekarskich

Jednym z najczęstszych błędów montażu gontów bitumicznych jest wykorzystanie niewłaściwych gwoździ. Firma IKO oraz inni producenci gontów bitumicznych dostarczają konkretnych instrukcji w jaki sposób należy montować gonty, przy czym te instrukcje są praktycznie takie same.  Na nieszczęście, niektórzy dekarze wydają się nie zwracać na nie zbytniej uwagi.  Właśnie dlatego chcemy naświetlić dwa pospolite defekty podczas przybijania gontów: zbyt mocno wbite gwoździe oraz niewłaściwie umiejscowione gwoździe.

Zbyt mocno wbite gwoździe

Wielu dekarzy używa pneumatycznych gwoździarek do przybijania gontów. Jeśli wartość ciśnienia jest zbyt wysoka, gwoździe są po prostu zbyt mocno wbijane w gonty.  W takim przypadku łby gwoździ przedziurawiają powierzchnię gontów. W ten sposób klient traci gwarancję producenta oraz znacznie zwiększa się ryzyko poluzowania, a nawet zerwania gontów przez wiatr, aż do zerwania całych płatów.

Niewłaściwie umiejscowione gwoździe

Kolejnym często spotykanym defektem prac dekarskich jest niewłaściwe rozmieszczenie gwoździ. Umieszczenie gwoździ zbyt wysoko na goncie jest bardzo problematyczne. Prawidłowo wbity gwóźdź to taki, który umieszczono 2,5 cm ponad wcięciem, po 2,5 cm z każdej strony od krawędzi. W przypadku gontów Cambridge gwoździe należy wbijać w specjalnych strefach wbijania. Dobrze wbity gwóźdź będzie trzymał górną krawędź gonta znajdującego się pod spodem. Gwoździe, które wbito zbyt wysoko w gonty, nigdy nie uchwycą gontów znajdujących się poniżej. Ten błąd montażowy powoduje, że gonty stają się mniej odporne na działanie wiatru, co może skutkować ich łatwym zerwaniem z dachu przez silny wiatr.

Prosimy zapoznać się z galerią zdjęć przedstawiających niewłaściwie zamocowane gwoździe.

 

​​​​​​​Prosimy pamiętać: Preferowanym sposobem montażu bitumicznych gontów dachowych są wyłącznie właściwie wbite i umiejscowione gwoździe dekarskie!!!