Podkłady IKO

IKO posiada w swojej ofercie różne podkłady:
filc nasycony asfaltem stosowany pod pokrycia dachowe w celu zapewnienia dodatkowej ochrony (przed wodą) dla odeskowania Twojego dachu.

IKO zaleca, aby na wszystkich nachyleniach, podkład był stosowany pod gontami.

Wymagania dotyczące stosowania odpowiedniego podkładu na dach gontowy są następujące:

  • W celu ochrony konstrukcji drewnianej przeciwko niekorzystnym warunkom pogodowym przed i w trakcie stosowania gontów.
  • Aby zapewnić wtórną tarczę ochronną przed wnikaniem wody, na przykład wody deszczowej podnoszącej się wskutek przyciągania kapilarnego, deszczu zawiewanego przez wiatr i topniejącego lodu uwięzionego w nawisach śnieżnych. 
  • Aby zapewnić zabezpieczenie przed uszkodzeniami w przypadku burzy .
  • Aby zredukować efekt „obramowania obrazu” , - widocznego zarysu desek spowodowanego różnicami w ich grubości.
  • Aby stanowił on część systemu dachowego gontu, który jest zgodny z lokalnymi wymogami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej .