Properly nailing roof shingle

Správné a přesné přitloukání hřebíků je nezbytné pro asfaltové střešní šindele

Střešní šindele jsou pravděpodobně nejjednodušší materiál na instalaci, ale vyžadují dodržení specializovaných a přesných pravidel, jak být upevněny. Hřebíky musí být aplikovány ve správném množství a na správném místě, aby bezpečně udržely šindele.

Správné hřebíky

Hřebíky se používají při instalaci šindelů, podkladních pásů  a při připevnění plechového plechování. Jsou různé typy hřebíků, z různých materiálů a v mnoha velikostech.  

Hřebíky vhodné pro přitloukání šindelů by měly mít minimální jmenovitý průměr dříku 2,67 mm a minimální průměr hlavičky 9,5 mm. Střešní hřebíky by měly mít vroubkovaný dřík (nožičku) až po hlavičku. To eliminuje prasknutí hřebíků, možnost odfouknutí a zatékání. Velká hlavička a větší průměr dříku poskytují větší sílu udržení. Všechny hřebíky musí být odolné vůči korozi; například pozinkované, hliníkové, měděné nebo z nerezavějící oceli. 

Délka hřebíků

Hřebík musí být dostatečně dlouhý, aby pronikl záklopem a byl ve dřevě, OSB desce nebo překližce zachycen alespoň 19 mm, nebo aby projel skrz celé bednění. Při stanovení délky hřebíku je třeba brát na zřetel počet vrstev šindelů, tloušťku šindele, podkladního pásu a oplechování (okapy, boční stěn, úžlabí, atd.).

V některých situacích je možné udělat menší průnik do povrchu – pokud se použije větší množství hřebíků. Je to typické pro zahradní domky, přístřešky nebo drobná zastřešení, kde je tloušťka bednění 18 – 20 mm. Zkontrolujte lokální stavební zákony a předpisy. 

Tyto dva obrázky znázorňují nedostatečný průnik do dřevěného bednění.

Nedostatečný průnik do dřevěného bednění.

Nedostatečný průnik do dřevěného bednění.

Správný průnik do dřevěného bednění.

Používejte 30 mm dlouhé hřebíky, pokud instalujete silnější šindele, jako jsou laminované šindele Cambrige Xpress nebo Cambridge Xtreme 9,5°. Při rekonstrukci šindele přes šindel nebo při aplikaci nároží a hřebenů je nutné použít minimálně 35 mm dlouhé hřebíky. 

Základní pravidla upevnění šindelů

Správné upevnění šindelů je nezbytné pro dlouhodobou funkčnost střechy. Pro zajištění správného uchycení šindelů:

 • Používejte správný typ, délku a kvalitu hřebíků podle specifikace v návodě na pokládku
 • Používejte hřebíky odolné vůči korozi
 • Používejte doporučené množství hřebíků na šindel
 • Umístěte hřebíky podle specifikace šindele
 • Zarovnejte šindele před přichycením hřebíků, abyste předešli viditelným hřebíkům
 • Podržte hřebík rovně a přitlučte rovně s povrchem šindele
 • Neporušte povrch šindele hlavičkou hřebíku
 • Nedávejte hřebíky do otvorů nebo prasklin ve střešním bednění
 • Chybně aplikované hřebíky hned opravte
 • Vždy přibíjejte šindele z jedné strany šindele na druhou, takže šindele zůstanou rovné
 • Dodržujte aplikační instrukce pro speciální přibíjení hřebíků pro strmé sklony, větrné oblasti nebo jiné speciální požadavky.
 • Dodržujte lokální stavební předpisy

Pokud hřebík nepronikne do bednění správně a nemůže být vytažen a umístěn správně, vyndejte hřebík, díru v šindeli utěsněte tmelem a nový hřebík dejte kousek vedle. Pokud je to nutné, vyměňte celý šindel. 

Metoda přibíjení hřebíků a jejich správné umístění 

Podívejte se na různé umístění hřebíků v různých typech šindelů. 

Nailing location iko roof shingles
Umístění hřebíků IKO do střešních šindelů 15 ° -60 °
Nailing location IKO roof shingles 60°-85°
Umístění hřebíků IKO do střešních šindelů 60°-85°
Nailing location IKO self-adhesive roof shingles 15°-60°
Umístění hřebíků IKO do samolepivých střešních šindelů 15°-60°
Nailing location IKO self-adhesive roof shingles 60°-90°
Umístění hřebíků IKO do samolepivých střešních šindelů 60°-90°
Nailing location IKO laminated roof shingles 9,5°-90°
Umístění hřebíků IKO do laminovaných střešních šindelů

Nesprávné přitloukání a umístění hřebíků

Jedním z nejčastějších defektů asfaltových šindelů je nesprávné umístění hřebíků. IKO i jiní výrobci asfaltových šindelů uvádějí specifické instrukce jak upevňovat šindele. Naneštěstí, dodržování těchto instrukcí je mnoha pokrývači nedodržováno. Dvě nejčastější chyby jsou příliš hluboko zatlučené nebo nesprávně umístěné hřebíky. 

Příliš hluboko zatlučené hřebíky

Hodně pokrývačů používá nastřelovací hřebíkové pistole na přichycení šindelů. Když je ale tlak nastavený na příliš silný, hřebík se příliš zavrtá do šindele. Pokud jsou hřebíky příliš hluboko zatlučené, hlavička hřebíku prochází přímo materiálem šindele. Tím se zruší záruka výrobce šindelů a narůstá možnost odpadnutí nebo odfouknutí šindelů.

Nesprávně umístěné hřebíky

Další častou chybou při hřebíkování je nesprávně umístění hřebíků. Časté a problematické je umístění hřebíku příliš vysoko na šindeli. Správně má být hřebík umístěn 2,5 cm nad výřezem a 2,5 cm od každého rohu. Pro šindele Cambridge musí být hřebíky přitlučeny do hřebíkovací zóny. Pokud jsou správně umístěné, hřebík zachytí i vrchní okraj šindele ve spodní vrstvě. Pokud ale dáte hřebík příliš vysoko, nezachytíte spodní šindel. S touto aplikační chybou jsou pak šindele náchylnější na odfouknutí ze střechy. 

Podívejte se na příklady nesprávně umístěných hřebíků.

Pamatujte: Jenom správně zatlučené a aplikované hřebíky zajistí dlouhodobou funkčnost šindelové střechy!